Vi planerar att para båda våra tikar under våren 2020.